juridisk, skatt

Svar på medlemmenes skattespørsmål – oppdatert 22.04

 

 

Videomøte om boligskatt. Vår skatteekspert gjennomgår relevante medlemshenvendelser i anledning skattemeldingen.

Vi hjelper våre medlemmer! Har du spørsmål om skatt og bolig så ta kontakt.

Del 1

 • Skattemeldingen i nytt format
 • Utleie uten leietaker
 • Aksjeselskap ved utleie
 • Ektefeller og formuesskatt
 • Primær- / sekundærbolig

Se del 1 her:

Del 2

 • Skattemelding på papir
 • Fradrag vedlikehold
 • Vedlikehold/påkostning
 • Brukshindring

Se del 2 her:

 

 

Del 3:

 • 1. Fradrag for eget arbeid
 • 2. Formuesverdi flerboligbygg
 • 3. Ektefellers botid – skattefritt salg av sekundærbolig
 • 4. Utleie egen bolig – overgang mellom regnskapspliktig og fritakslignet utleie
 • 5. Utleie fritidsbolig – skatteregler og tips

Se del 3 her:

Related Posts