Bergen, Skatt

Bystyret bør avvikle dagens usosiale boligbeskatning

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Alminnelige husholdninger går en tøff vinter i møte med høye strømpriser og økte rentekostnader. Samtidig fortsetter Bergen kommune å kreve inn én milliard kroner i eiendomsskatt fra de samme husholdningene. Det er på høy tid å vurdere alternativer til den usosiale skattleggingen av boliger som finner sted i vår by.

Dagens skattenivå på bolig er historisk høyt, og det er varslet ytterligere økninger i neste års statsbudsjett. Stadig stigende boligpriser har medført økt formue- og eiendomsskatt for huseiere.

Eiendomsskatten baserer seg på boligens estimerte verdi, men tar ikke hensyn til skatteevnen til den som eier boligen. Denne vinteren er særlig grunn til å minne om at eiendomsskatten ikke tar hensyn til betalingsevne.

Rammer de svakeste

Eiendomsskatten rammer særlig de huseierne som har minst fra før av. Det gjelder unge i etableringsfasen som allerede har store utgifter på lån og avdrag. Det gjelder enslige og eldre med dårlig økonomi, og de huseiere som har mistet jobben eller blitt permittert som følge av koronatiltak.

Et viktig poeng er at økte kostnader for huseier ofte kommer til uttrykk i form av høyere husleie for leietakere.

Fremover vil mange husholdninger få en merkbart svekket økonomi som følge av høye strømpriser og stigende rente. En avvikling av eiendomsskatten er et enkelt og effektivt tiltak for å bøte noe på utfordringene mange av byens husholdninger står overfor.

Se hen til Oslo

I Bergen er bunnfradraget på 750 000 kroner per godkjente boenhet. Det innebærer i praksis at alle boliger i Bergen rammes av eiendomsskatt. Bystyret kan med fordel se hen til Oslo, hvor bunnfradraget er på fire millioner kroner per selvstendige boenhet. Dette gir eiendomsskatten i Oslo en noe mer sosial profil.

Byens boligeiere går en vanskelig fremtid i møte og vi oppfordrer våre lokale folkevalgte til å vise handlekraft. Vi minner om at kommunen står fritt til å avvikle eller endre dagens vilkårlige skattlegging av eiendom.

 

 

 

 

Skrevet av Ole Christian Juriks, advokatfullmektig Bergen Huseierforening

Relaterte innlegg

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.