Bergen, Politisk

Kommunens inntekter fra eiendomsskatt øker i Bergen

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bunnfradraget økte, men…

Høyres budsjettforlik med byrådspartiene innebar at bunnfradraget økte fra 750 000 kroner til 800 000 kroner, noe som skulle utgjøre et kutt på 18 millioner kroner i eiendomsskatten for bergenserne. Likevel henter kommunen inn rekordstor økning på 64 millioner kroner i 2023. Hva skjedde?

Økte inntekter på 64 millioner fra i fjor

Ifølge Bergens Tidende 09.02.23 øker kommunens eiendomsskatteinntekter på privatboliger med 64 millioner kroner, etter det over nevnte kuttet på 18 millioner. For 2023 er det snakk om 729 millioner kroner i inntekter på eiendomsskatt fra privatboliger.

Eiendomsskatten er urettferdig

Eiendomsskatten baserer seg på boligens estimerte verdi, men tar ikke hensyn til den enkelte boligeiers betalingsevne. Det rammer særlig unge i etableringsfasen, men gjelder også enslige og eldre med dårlig økonomi. På den måten rammer skatten de huseierne som har minst fra før, og som allerede har høye utgifter. Fremover vil mange husholdninger få en merkbart svekket økonomi som følge av høye strømpriser og stigende rente. Økte kostnader for utleiere medføre også høyere husleie for leietakere.

I tillegg er skatten beregnet ut fra forventet markedsverdi i et gitt område. Boliger med gode kvaliteter, som høy standard, flott utsikt og solforhold vil trekke opp verdien i området. Det vil også påvirke den estimerte verdien på boliger som ikke har tilsvarende kvaliteter. På den måten virker eiendomsskatten omvendt omfordelende når boliger med dårlige kvaliteter får en høyere verdsettelse enn det strengt tatt er grunnlag for.

For lavt bunnfradrag i Bergen

Noen kommuner har eiendomsskatt, andre har ikke. I Oslo er det eiendomsskatt, men der er bunnfradraget fire millioner. En avvikling av eiendomsskatten er et enkelt og effektivt tiltak for å bøte noe på utfordringene mange av byens husholdninger står overfor, og bør være plan A. Plan B må være å mangedoble størrelsen på dagens bunnfradrag.

Beregning av grunnlaget

Bunnfradraget i 2023 er på 800 000 kroner for boliger i Bergen kommune. For boligeiendommer er skattesatsen 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut fra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien fra Skatteetaten/kommunal takst.

Opprettholdes i skattelovutvalgets forslag

Skattelovutvalget la frem sitt samlede forslag til skattlegging i Norge før jul. Utvalget anbefaler der å videreføre ordningen med eiendomsskatt. Utvalget mener at eiendomsskatten bør bestå som en kommunal skatt. Utvalget vil fjerne bunnfradraget, slik at alle eiendommer omfattes av skatten. Det argumenteres også for å gjøre verdsettelse basert på skatteetatens utregning obligatorisk, for å sikre likartet praksis i kommunene.