Skatt

Brannsikring gir fritak for eiendomsskatt

fritak for eiendomsskatt i grimstad i tett trehusbebyggelse
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I sørlandsbyen Grimstad har kommunen vedtatt at huseiere som gjennomfører brannsikringstiltak får fritak for eiendomsskatt. Grimstad har mye eldre tett trehusbebyggelse, og det er eiere av disse husene vedtaket retter seg mot. Kanskje noe å tenke på for Bergen kommune?

Saken er omtalt i denne artikkelen på nrk.no

Det er eiendommer som ligger i det som er registrert som tett trehusmiljø og brannsmitteområde i Grimstad som kan bli fritatt for eiendomsskatt. Vilkår for fritak er at huseier installerer alarmvarsling direkte til brannvesenet.

Eldre trehusbebyggelse

Eldre tett trehusbebyggelse bærere av kulturhistorie og identitet, og er svært sårbare for brann. Vi oppfordrer alle huseiere, og særlig de i eldre trehusbebyggelse om å ta brannsikkerhet på alvor. Sjekk at varslings-, og slukkeutstyr fungerer og at rømningsveier er åpne.

Bergen Brannvesen har laget en sjekkliste for brannsikkerhet i hjemmet vi anbefaler alle huseiere å gjennomføre.

Fritak for eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 åpner for at kommuner kan gi fritak for eiendomsskatt. Det kan oppstå spørsmål om grensedragningen mellom ulike typer hus for saklig, og om vilkår for fritak er lovlig etter eiendomsskatteloven.

Bergen Huseierforening er positiv til tiltak som bedre brannsikkerhet og gir lavere eiendomsskatt.

Kostnadskrevende

Det er svært kostnadskrevende å oppgradere et eldre trehus til dagens krav til brannsikring. De er naturlig nok ikke bygget etter dagens forskrifter, hva gjelder krav til brannceller, rømningsveier etc. Og det kan gjerne være behov for omfattende investeringer i brannsikringstiltak.

Ved større endringer i en bygning stiller byggesaksregler krav til brannprosjektering, som gjerne innebærer installering av branndør, brannsikker maling eller gips, rømningsvindu eller brannstige er svært kostbare investeringer.

Det er derfor positivt å se enkelte kommuner som imøtekommer huseiere ved fritak for eiendomsskatt, vi oppfordrer Bergen kommune til å gjøre tilsvarende.

Medlemsfordel på brannsikring

Til info får medlemmer i Bergen Huseierforening 30 prosent rabatt hos Modum Sikkerhetssenter. Modum tilbyr løsninger innen rømningsveier, brannvarsling, slukkemidler og brannsjekk.