Bergen

Er «etterbrennere» et alternativ til utskifting av ildsted?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er stor oppmerksomhet omkring utskiftning til rentbrennende ildsteder i Bergen for tiden. Bergen innførte som kjent fra nyttår forbud mot ikke-rentbrennende ovner og peiser. Flere stiller nå spørsmål til om såkalte «etterbrennere» kan være et alternativ.

Vi har fått et par spørsmål fra medlemmer om installasjon av såkalte «etterbrennere». Installasjon av en slik koster noen få tusen, og poenget er at man ikke må skifte ut hele ovnen eller installere ny innsats i peis. Hvorfor får vi ikke bruke denne løsningen i Bergen, har vært spørsmålet.

Vi sendte en henvendelse til brannvesenet i Bergen og stilte spørsmål om montering av slike etterbrennere. Vi ba også om grunn for at ulike kommuner har ulik oppfatning av hva som er et rent alternativ til de gamle ildstedene.

Så vidt vi ha oppfattet er etterbrennere brukt blant annet i Trondheim.

Vi fikk raskt svar fra overfeiermester/fagleder fagkontor forvaltning fyringsanlegg Elisabeth Mikalsen i brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen:

Takk for henvendelsen.

Bergen er eneste kommunen som har en forskrift om forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder og kan derfor ikke sammenlignes med andre byer i Norge der det fremdeles er lov å fyre i ikke-rentbrennende ildsteder.

For å kunne montere etterbrenner må man dokumentere at ditt konkrete ildsted er testet med etterbrenner og godkjent etter Norsk Standard og dagens krav til rentbrennende ildsteder. Dvs du må ha en dokumentasjon pr type ildsted. Det må også dokumenteres fra ildstedsprodusent (f.eks Jøtul og Dovre) at ildstedet tåler det.

Det er ikke forbudt å ha de ikke-rentbrennende ildstedene i boligen etter 1.1.2021, men det vil være forbudt å bruke de. Et ikke rentbrennende ildsted må enten fjernes, plomberes eller på annen måte sikres mot bruk.

Vi syntes fortsatt ikke det var helt enkelt hvordan dokumentasjonen skulle skje i praksis, og vi fulgte opp med nytt spørsmål om det:

Du må kontakte ildstedsprodusent og få en dokumentasjon på at etterbrenneren kan brukes i ditt ildsted uten at oppstillingsvilkårene og forutsetningene for ildstedet er endret.

Du må også ha en dokumentasjon på at etterbrenneren er testet i den type ildsted du har. Testene etter NS 3058 og 3059 gjennomføres hos et akkreditert firma som f.eks Sintef. Testene kan ikke gjennomføres hjemme i din stue når etterbrenneren er montert, men gjennomføres på et laboratorium.

Vi vet ikke om dette har være gjort i Bergen. Men om det er noen av våre medlemmer som har praktisk erfaring med etterbrennere, så send oss gjerne en epost.

Henvisninger til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.