Bergen

Snur kommunen om rentbrennende ovner?

rentbrennende ovner

Siden januar 2021 har det vært forbud mot å bruke gamle forurensende ovner og peiser, fordi sentrale deler av byen til tider har hatt helsefarlig luftkvalitet.

Dermed ble cirka 30 000 gamle ovner i Bergen forbudt å bruke. Til nå har cirka 10 000 ovner blitt skiftet ut.

Nå er strømmen veldig dyr og byluften renere, og det kan gå mot at politikerne i Bergen gjør helomvending, og tillater vedfyring også fra gamle ovner. Saken skal behandles i oktober.

Byrådet skriver i sitt forslag at situasjonen med energikrise og høye strømutgifter gjør at byrådet etter en helhetlig vurdering vil oppheve forbudet. Luftkvaliteten i Bergen er også blitt bedre, og det er medvirkende til at det inngripende fyringsforbudet ikke lenger kan rettferdiggjøres.

Pant på gamle ovner

I 2017 innførte Bergen kommune en panteordning. Eiere av gamle vedovner og åpne peiser får et tilskudd på 5 000 kroner når de bytter til rentbrennende ovn. Cirka 50 millioner kroner er betalt ut.

– Panteordningen og forbudet har fungert godt og mange har gått over til rentbrennende ovner. Bergen har nå en av de beste luftkvalitetene blant europeiske byer, uttaler byråd for klima, miljø og samferdsel, Thor Haakon Bakke (MDG).

Selv om forbudet fjernes, er det fremdeles et mål å få ned tallet på gamle ovner.

Byrådet ønsker å fjerne hele forbudet innen årsskiftet. Men mindretallsbyrådet til Ap, MDG og Venstre trenger støtte fra flere partier for å få flertall. Både SV og Rødt kritiske til å skrote forbudet. Mens Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og FrP ser ut til å støtte forslaget.

Saken er omtalt på nrk.no 23.09.2022

 

Les mer:

Egenerklæring om ikke-bruk av ildsted

Er «etterbrennere» et alternativ til utskifting av ildsted?

Relaterte innlegg