Skatt, Utleie

Utleie av bolig til nærstående

Utleie av bolig til nærstående
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Utleie i bolig man selv ikke bebor er i utgangspunktet skattepliktig. Men det er et unntak ved utleie av bolig til nærstående. Nærstående er typisk utleiers barn og familie. Bakgrunnen for unntaket er at eiers bruk er skattefri, tilsvarende bør også gjelde for eiers nærstående. Vilkåret er at den nærstående dekker løpende kostnader.

Hvem er den nærstående?

Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) pkt. 3.3.5 fremgår det at kretsen av personer skal begrenses til nære slektninger: «Det legges opp til at kretsen av nære slektninger trekkes på samme måte som etter dagens praksis om prosentligning for disse tilfellene, dvs. til eksempelvis barn, søsken, foreldre, besteforeldre, søskenbarn og nevø/niese.»

Hva må nærstående leietaker dekke?

Utleie til nærstående er skattefritt dersom den nærstående betaler de løpende driftskostnader ved boligen. Løpende driftskostnader er utgifter til forsikring, strøm, vedlikehold og eiendomsskatt.

Renter og avdrag på lån regnes ikke for løpende driftskostnad og den nærstående skal ikke dekke slike kostnader. Renter og avdrag er å regne for anskaffelseskostnader og ikke løpende driftskostnader.

Hva om leien fraviker fra de løpende driftskostnadene?

Om leiebeløpet er mer eller mindre enn de faktisk løpende driftskostnadene er leieinntektene skattepliktig for utleier. Det er derfor viktig å være nøye med utregningen.

Om den nærstående betaler mindre enn de løpende driftskostnadene eller ingen leie, vil det fort oppstå en skattepliktig fordel for den nærstående.

Ulempen er at leie etter husleieloven § 3-1 skal fastsettes til et bestemt beløp. Løpende kostnader vil variere, men det må derfor være grunnlag for å fastsette et fast beløp såfremt man kan gjøre rede for vurderingen.

Skattefri videreutleie

Den nærstående kan videreutleie inntil halvparten (av utleieverdien) av boligen skattefritt, såfremt det er den nærstående som står som utleier og mottar leieinnbetalingene.

Les mer: Utleie av egen bolig