Utleie

Kritisk til endringer i Husleietvistutvalget

endringer i husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som behandler tvister mellom leietaker og utleier etter husleieloven. Sakslederne som jobber der, har spesialkompetanse innen husleierett. De aller fleste sakene blir avgjort av et utvalg på tre personer; en saksleder fra HTU og en representant fra henholdsvis utleiersiden og leietakersider. Nå er det foreslått endringer i Husleietvistutvalget.

– Departementet foreslår at de fleste sakene i Husleietvistutvalget i fremtiden skal avgjøres av én saksbehandler. Vi synes dagens løsning med et utvalg på tre personer for de aller fleste sakene, er best.

Dette sier daglig leder Anniken Mosby i forbindelse med at Bergen Huseierforening har sendt inn svar på departementets forslag om endringer av forskriften som gjelder Husleietvistutvalget.

Les forslaget til endringer i forskrift til Husleietvistutvalget her

Tvistesum avgjørende

– Nå foreslår departementet at alle saker hvor tvistesummen er under 150 000 kroner skal avgjøres av sakslederen alene. Dette foreslås av effektiviseringshensyn. Det er her vi er kritiske. Bergen Huseierforening mener at utvalgsbehandling gir den beste rettssikkerheten for partene. Det er svært få saker hvor tvistesummen overstiger 150 000 kroner, noe som i realiteten innebærer at HTU blir et tilnærmet administrativt klageorgan.

Det er viktig for både utleiere og leietakeres tillit til Husleietvistutvalget at sakene avgjøres av mer enn en person,  og det er betryggende at det er oppnevnt representanter fra begge sider av et utleieforhold.

Les Bergen Huseierforenings høringssvar her