Borettslag og eierseksjoner

Plaget av røyklukt?

røyklukt
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Har man en nabo som røyker, kan man bli plaget av røyklukt. Det kan særlig være tilfellet i eldre bygårder der man bor tett og gjerne uten effektiv ventilasjon. Det kan oppleves som irriterende og i ytterste konsekvens innebære en helserisiko.

Røykeloven regulerer ikke røyking i private hjem. Røyk som siver inn fra bakgård, balkonger eller andre leiligheter faller utenfor røykelovens virkeområde.

Borettslag og sameier har anledning til å vedta regler om røykeforbud på fellesarealer og ved inngangsparti. Røyking i private hjem er utenfor det sameiet og borettslaget har anledning til å regulere. Balkonger er per definisjon utvendige fellesarealer, men er i praksis å regne som privat.

Naboloven

Det er flere bestemmelser i lovverket som sier at man ikke skal påføre naboen noen ulempe. Naboloven § 2 sier at: Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.

Man kan likevel ikke med hjemmel i naboloven si at en person ikke har lov til å røyke i sin egen bolig. Dersom det siger røyklukt inn fra naboens leilighet kan det være en belastning, men det er samtidig noe man må tåle når man bor tett.

Det beste rådet er å prate med naboen som forårsaker røyklukten, selv om det kan oppleves som ubehagelig. Eventuelt kan man ta kontakt med andre beboere for å høre om flere plages av røyklukt i blokken. Da kan det være enklere å ta opp spørsmålet om inneklima på fellesmøte eller generalforsamling.

Oppgradere avtrekk

Eldre blokker og bygårder har ofte kun naturlig avtrekk fra våtrom og kjøkken. Dersom enkelte beboere monterer avtrekksvifter kan det føre til at røyk- og matlukt blåses inn til naboen. For eldre bygårder kan det derfor være hensiktsmessig at man går sammen og oppgraderer avtrekkssystemet slik at alle får et godt inneklima.

For øvrig kan man med fordel tette de stedene der lukt kan sive inn i leiligheten. En tetningslist på døren ut til fellesarealene kan være hensiktsmessig.

Røyking i utleiebolig

I husleieloven § 5-1 står det at Leieren plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet og for øvrig i samsvar med leieavtalen.

Dersom du ikke ønsker at det skal røykes i utleieboligen, er det viktig å ta dette med i den skriftlige kontrakten. I den blå husleieboken er det et eget punkt hvor du kan krysse av for om det er tillatt eller ikke tillatt å røyke inne.

Hvis du mistenker at leieren røyker inne i strid med avtalen, bør du klage på det. Det er lurt å sende eller levere en skriftlig advarsel til leieren om dette. Om forholdene ikke bedrer seg, bør du sende ny klage.

Dersom du til slutt ønsker å si opp leieforholdet på grunn av røykingen, er det viktig at du har klaget skriftlig på forhånd. Ta alltid vare på en kopi av alt du sender leieren. Da har du dokumentasjon på at leier har fått advarsler og mulighet til å rette opp i det påpekte misligholdet.

Erstatning på grunn av røyklukt?

Dersom leier likevel har røykt i leiligheten i strid med avtalen, kan det feste seg røyklukt i veggene som er vanskelig å få bort ved vanlig utvask.

Husleietvistutvalget har uttalt at røyklukt som følge av at leietaker har røykt innendørs, kan innebære en mangel som leier må erstatte utbedringskostnadene av.

For eksempel kan det bli nødvendig å male veggene for å bli kvitt lukten. Det kan selvsagt være vanskelig å «bevise» lukt i en skriftlig behandlet sak, så det vil bero på en konkret vurdering av dokumentasjonen om utleier vinner frem.

Relaterte innlegg