Skatt

Ektefeller og botid – skattefri gevinst uten separasjon og skilsmisse?

Ektefeller og botid
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ved salg av bolig er gevinsten skattefri dersom eier bebor boligen i 12 av de siste 24 månedene før salg. Ved salg av sekundærboligen vil det ofte være særs gunstig å oppfyllet kravet til botid før salg. Men er du gift kan det tilsynelatende by på problemer, for Folkeregisteret aksepterer ikke at ektefeller bor adskilt med mindre de er skilt eller separert.

Felles hjem

For å dokumentere faktisk bosted er det hensiktsmessig å endre adressen i Folkeregisteret. Men for ektefeller er reglene slik at man må være registrert på felles bosted, jf. Folkeregistreringsloven § 5-2.

Dersom en skal registrere seg på en annen adresse enn ektefellen må det i utgangspunktet tas ut seperasjon eller skilsmisse.

Det kan spekuleres i årsakene, men det kan for eksempel være at man vil unngå pro forma ekteskap, der ekteskapet ikke har noen realitet utover det formelle. Da unngår man samtidig at folk som ikke er gift unytter skattefordelene ektefeller har når det kommer til bunnfradrag og felles ligning av formue.

Reelt bosted avgjørende

Skatterettslig er reelt bosted avgjørende, og ikke hvor man er registrert som bosatt i Folkeregisteret. Her er det altså ikke helt samsvar med de regler som gjelder for folkeregistrering og for reelt bosted.

Det følger av Skatte ABC B-15-4.3.3 at: «ektefeller som bor hver for seg, opptjener brukstid i hver sin bolig, samtidig som de nyter godt av hverandres brukstid i den boligen den andre ektefellen bor i. Det er uten betydning om begge er registrert bosatt i den ene boligen»

Dokumentasjon

Dersom det kan knyttes tvil til hva som er reelt bosted er det avgjørende å kunne dokumentere den faktiske bruken. Dokumentasjonen kan omfatte post og regninger sendt til adressen, bilder av bruken, kvitteringer fra nærbutikken eller bompengepasseringer. En GPS-aktivering på klokke eller smarttelefon vil også kunne dokumentere faktisk bruk.

Om man oppholder seg utenfor hjemmet som følge av for eksempel jobbreiser eller hytteturer har det ingen innvirkning på botiden så lenge boligen anses som fast bolig.

Besøksadgang – to helger i måneden?

Det er begrenset hvor mye den utflyttede ektefellen kan oppholde seg i den fraflyttede boligen mens botiden opptjenes. Det er ingen klar grense på hvor mye man kan oppholde seg i bopelen hvor ektefellen fortsatt bor. I ligningspraksis kan denne bindende forhåndsuttalelsen om ektefeller og botid tas til inntekt for at besøk to helger (fire dager) per måneden er greit.

Bør gjenspeile samfunnet

Folkeregisteret kan vurdere å åpne opp for at ektefeller kan være registrert på ulike adresser. Det er unødvendig at huseiere må ta ut seperasjon eller skilsmisse for å tilpasse seg skattereglene. Det er kan være flere fornuftige grunner til at ektefolk i lenger eller kortere perioder ønsker å bo adskilt.

Les mer om skatt ved salg av bolig på våre temasider

Vi hjelper medlemmer med spørsmål knyttet til skatt og salg av bolig. Bli medlem i dag!

 

 

 

 

Av advokatfullmektig Ole Christian Juriks, Bergen Huseierforening