Bergen

Forbud mot oljefyring fra 2020

oljefyring
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fra 1.1.2020 ble det forbudt å bruke mineralolje, det vil si fossil fyringsolje eller parafin, til oppvarming av boliger og bygg. Det er ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den. Det er fortsatt lov å bruke bioolje.

Oljetanker som ikke er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. I særlige tilfeller kan kommunen tillate at tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Dette må søkes om til bergen.brannvesen@bergen.kommune.no.

Fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet er unntatt fra forskriften.

Du kan søke Bergen kommune om vrakpant for utskifting av oljefyrte ildsteder, inkludert kombinerte ildsteder. Det blir ikke gitt vrakpant-støtte til fjerning av oljetank.

Bakgrunnen for forbudet er at Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for å følge forskriften. Kommunen fører tilsyn med at forbudet overholdes.

Les mer: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/brannvern-samfunnssikkerhet-og-beredskap/brann-og-redning/brannvern/forbud-mot-bruk-av-fossil-olje-til-oppvarming

Legg igjen en kommentar