Bergen

Nå blir det sortering av matavfall også i Bergen!

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bra for miljøet, men dyrt og dårlig for husholdningene?

Mange steder i landet har det vært sortering av matavfall i årevis. I Bergen har det ikke vært mulig – før nå.

I første omgang kan de som vil levere matavfall til utvalgte returpunkt i Bergen kommune. Rundt 60 containere for matavfall er satt ut i tilknytning til returpunkt for glass- og metallemballasje. BIR har et kart som viser alle leveringssteder for kildesortert avfall.

Men i 2022 vil flere husholdningskunder få tilbud om hjemmehenting av matavfall. I løpet av året vil flertallet av BIRs husholdningskunder som har eget restavfallsspann få tilbud om et eget spann til matavfallet. Samtidig som dette tilbudet rulles ut, vil BIR også teste ut matavfallslevering til egne containere på utvalgte returpunkt i Bergen.

I starten vil matavfallet bli sendt til et biogassanlegg i Danmark som utnytter avfallet på best mulig og bærekraftig måte.  Men det jobbes med å tilrettelegge for vestlandsbasert bioprosessering på Voss.

Det er på høy tid at vi bergensere får et tilbud andre kommuner allerede har hatt i to tiår. Renovasjon og avfallshåndtering er viktige bidrag mot et mer bærekraftig samfunn. Vi håper dette kan bli et positivt tilskudd til byen.

Det skal legges til at det nye tilbudet har blitt kritisert for å være tungvint og dyrt. Særlig har det blitt kritisert at vi som brukere selv må hente poser og spann til matavfallet og at vi selv må levere det til containere. Endringen er også noe av årsaken til at renovasjonsgebyret vil øke med 15 prosent i 2022. Det er viktig at husholdningene får de tjenestene de betaler for. Det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg og vi ser frem til å høste erfaringer utover året.

Les mer om ordningen på BIRs nettsider her.

Se informasjonsvideo om den nye ordningen: