Bergen

Støtte til skifte av skifertak

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Skifertakene i Bergen er snart utrydningstruet. De forsvinner fra de bergenske tak i stor fart, sier Martin Christensen. Han er overarkitekt i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, og uttaler seg i en større artikkel i BT 19. mai.

Han forteller at gamle skifertak ofte tas ned før mulig reparasjon er vurdert.

– De kunne mange ganger vært enkelt reparert, men i stedet blir de erstattet med betongstein fordi det er billigst, sier Christensen.

– Det er veldig mange skifertak i Bergen, men før var det mange flere. Vi er omkranset av fjell og har mye småhusbebyggelse. Skifertakene er en del av det arkitektoniske uttrykket og særpreget til byen, sier byantikvar Johanne Gillow, også til BT.

Å skifte tak er en fasadeendring som du må søke om full byggesøknad med nabovarsel om. Skifter du fra skifer til skifer unngår du det. Skifersteinen kan ligge i flere hundre år. Det som er problemet med de gamle takene er lekter som råtner og spiker som ruster.

Kulturminnefondet har fått inn mange søknader fra Bergen i år, og håper på flere. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.

Bergen er en gammel kulturby. I store deler av sentrum er det strengere krav til fasadeendringer, men også flere andre steder i bydelene er det hensynssoner.

– Skifertakene er en viktig kulturmiljøfaktor. Som oftest handler de søknadene vi får om at folk vil skifte ut skifertak på grunn av kostnadene. Når takene skiftes fra skifer til betong, endrer mange hus karakter. Særpreget i områder som for eksempel Ytre Arna og Laksevåg forsvinner. Mange har fått støtte fra Kulturminnefondet til endringer, og jeg oppfordrer folk til å søke for å bevare særpreget i byen vår. Og vi skriver gjerne anbefalinger, sier byantikvaren til BT.

Kilde: bt.no 19. mai 2021

Les hele artikkelen her (bak betalingsmur)

Du kan også lese mer om skifertak på Kulturminnefondets nettsider.