Eiendomsskatt i Bergen kommune inneværende år

Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars samme år.  Det skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

Bunnfradraget i 2023 er på 800 000 kroner for boliger og fritidsboliger (for hver godkjent boenhet). Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.

Den generelle skattesatsen for 2023 er 5 promille. For bolig- og fritidseiendommer er den 2,8 promille.

Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget.

For boliger og fritidsboliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien fra Skatteetaten/kommunal takst.

For andre eiendommer er eiendomsskattetaksten selve eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og ikke til person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling av fakturaer da kommunen kun sender ut faktura til en eierrepresentant.

Les mer på kommunens nettsider

Skatteetatens boligverdikalkulator

Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt

Se vår video om emnet her:

Som medlem får du alltid hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post: info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her