Utleie

Om enkelt beboelsesrom med adgang til en annens bolig

For leie av «enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig», har leietakeren et svakere oppsigelsesvern enn for andre leieforhold. Reglene finnes i dagens husleielov. Men de er vanskelige å finne frem til og gjemt bort ulike steder i loven.

Nå planlegges det en bedre sortering og samling av disse reglene på ett sted i den nye loven. Det er en endring vi hilser velkommen. Mye tyder på at dette blir en bedre sortering med den nye loven som Husleielovutvalget nå arbeider med.

Les Husleielovutvalgets delrapport her

Dagens lov

I dagens husleielov finnes det særregler for oppsigelse av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, i §§ 9-5 tredje ledd, 9-6 annet ledd første punktum, 9-7 fjerde ledd første punktum og 9-8 tredje ledd første punktum. Kort sagt innebærer reglene at oppsigelsesvernet ikke gjelder for leie av enkelt beboelsesrom med adgang til annens leilighet. Det er ingen særregler knyttet til kontraktslengde for denne typen leieforhold.

Det er enkelt beboelsesrom hvis leieren bare disponerer ett rom, eventuelt med en egen entré eller gang. Disponerer han eller hun i tillegg andre rom, for eksempel kjøkken eller rom utenfor leiligheten, er kravet ikke oppfylt.

Lovforslaget

Utvalget foreslår at særreglene for leie av enkelte beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, samles i én bestemmelse. Hensikten er at reglene skal bli mer oversiktlige og brukervennlige når de samles på et sted i loven.

Utvalget foreslår at det tas inn et vilkår om at leieren må få skriftlig opplysning om at slikt leieforhold innebærer at leieren har færre rettigheter enn ved leie av annen bolig. Et slikt vilkår vil øke bevisstheten til leieren om at leieforholdet er annerledes enn andre leieforhold, og gjøre leietakeren bedre kjent med hva det innebærer å inngå en slik leieavtale.

Vi er kritiske til en del av endringsforslagene som er lagt frem om ny husleielov. Men akkurat dette virker som en god ide!

Vil gi leier rett til å forlenge avtalen. Hvem tør leie ut da?