Utleie

Angrerett på leiekontrakter?

angrerett på leiekontrakter
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Vi har i den siste tiden fått flere spørsmål om det er angrerett på inngåtte leiekontrakter. Det enkle svaret er nei, og det er det riktige i praktisk talt alle leieforhold. MEN, og det er et bittelite men, i noen helt spesielle tilfeller kan et unntak om leietakers angrerett av en inngått avtale likevel gjelde.

Når er avtale inngått – generelt?

En vanlig leieavtale er inngått når kontrakten er underskrevet, og i noen tilfeller også før det. Hvis det er enighet om de viktigste vilkårene som pris og varighet, så kan avtalen regnes som inngått også før selve kontraktsdokumentet er inngått. Dette kan typisk være epost-korrespondanse hvor leietaker har fått tilbud fra utleier, og svarer med at «Ja, vi tar leiligheten», men i slike tilfeller må det tolkes konkret hva som er avtalt.
Og har man inngått en avtale, så har man inngått en avtale! Og det er ikke noen generell regel om at man kan trekke seg fra inngåtte avtaler.

Leietaker vil trekke seg

Som hovedregel er det derfor ikke relevant at leietaker likevel ikke fikk den studieplassen hun håpet på eller at det plutselig dukket opp en mulighet til en bedre leilighet sammen med venner. En leietaker som har inngått en avtale, men likevel ikke vil flytte inn, er bundet av kontraktens vilkår om oppsigelsestid eller bindingstid. Her kan imidlertid nevnes at utleier har en tapsbegrensningsplikt som betyr at han eller hun skal forsøke å begrense leietakers tap ved å leie ut på nytt til noen andre i slike tilfeller.

Unntaket om angrerett

Men det finnes altså et lite unntak fra regelen om at det ikke er angrerett på leiekontrakter.
Vilkårene er at det må gjelde boligutleie, at utleierens utleievirksomhet er «næringsvirksomhet» og avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Det vil typisk være når leietaker ikke har sett leiligheten i virkeligheten og all kontakt har foregått per telefon og/eller epost, og utleievirksomheten er næringsvirksomhet. I slike tilfeller kan lov om angrerett bli aktuell!
Er du privat utleier, gjelder ikke angrerettloven. Men er du næringsdrivende utleier, må du altså være mer obs dersom visninger og all kontakt kun har vært elektronisk.

Aktualisert av korona

Temaet har kommet opp i år oftere enn tidligere. På grunn av Covid-19 har mange flere enn ellers valgt å holde digitale visninger. Leietakere har oftere nå inngått leiekontrakt uten at de har sett leiligheten i virkeligheten og uten at de har møtt utleier. Kanskje har flere også mer uavklarte fremtidsplaner som gjør at de ønsker å gå fra en avtale.

Angrerettloven

I lov om angrerett § 1 står:
«Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Loven kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for en forbruker.»
Hele loven kan du lese her

Angrefristen

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. angrerettloven §§ 20 og 21. Normalt løper angrefristen ut 14 dager fra den dagen leieavtalen ble inngått. Men har ikke leietakeren fått informasjon om angrerett, kan fristen være lenger.

Har utleier rett til å bryte kontrakten?

Nei, angreretten gjelder ikke for utleier. Utleiers mulighet til å bryte kontrakten er å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra leietakers side. Men det er strenge krav til misligholdets alvorlighetsgrad og det er også prosedyrer som er avgjørende for at hevingen skal være juridisk riktig. Ta kontakt om er i en situasjon hvor du vurderer dette.

Avgjørelse fra HTU

For spesielt interesserte kan de grundige vurderingene i avgjørelsen i Husleietvistutvalget i Trondheim fra 2016 anbefales:
https://www.htu.no/kunder/htu/htumm.nsf/lupgraphics/Avgjorelse_2015-20250_Angrerett.pdf/$file/Avgjorelse_2015-20250_Angrerett.pdf

Ny leietaker? Les våre tips her!

Legg igjen en kommentar