Fast eiendom

Hytteforbudet har trådt i kraft

Sameie i fritidseiendom
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nå er det ikke lenger anledning til å overnatte på hytten dersom den befinner seg i en annen kommune enn der man er folkeregistrert. Bakgrunnen for forskriften er at helsevesenet i hyttekommuner ikke er dimensjonert for et stort antall tilreisende. Myndighetene ønsker derfor at folk skal oppholde seg i sin hjemkommune.

Forskriften gjelder kun overnatting på fritidseiendom. Det gis dermed anledning til å dra på dagsturer.

Flyttemeldinger

Det har kommet meldinger om at mange har sendt inn flyttemelding for å kunne tilbringe påsken på hytten. De som har søkt om flytting til fritidsbolig kan ikke forvente å få sakene behandlet før påsken, opplyser Skatteetaten.

15.000 kroner i bot

Forventet straffenivå ved overtredelse av forskriften vil være i størrelsesorden 15.000 kroner.Riksadvokaten skriver i et rundskriv til landets politidistrikter at:

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager»

Kan stride mot menneskerettighetene

Ifølge direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter kan forbudet mot å overnatte på hytten utgjøre et inngrep i flere menneskerettigheter. Det går på retten til bevegelsesfrihet, retten til privatliv og eiendomsretten.

Hytteforbudet har følgende utforming:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Forskriften gjelder frem til 3. april men Departementet har myndighet til å forlenge forskriften.

Lenke til hele forskriften finner du her

Legg igjen en kommentar