Borettslag og eierseksjoner

Råd om gjennomføring av årsmøte og generalforsamling

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om at årsmøte eller generalforsamling skal holdes innen juni måned, men mange styrer er nå usikre på om disse bør gjennomføres eller avlyses. Regjeringingen har foreslått en forskrift som gir midlertidig unntak fra kravet om fysisk oppmøte.

Alle må jo først og fremst følge myndighetenes anbefalinger om hygiene, helse og karantene, og begrensninger på hvor mange personer som kan samles. Det kan gjøre det vanskelig eller umulig å gjennomføre vanlig årsmøte eller generalforsamling. I dagens lovgivning er det krav om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling, uten anledning til å avholde møtet elektronisk eller per telefon.

Åpner for digitale årsmøter

Regjeringen åpner derfor for digitale årsmøter i boligbyggelag, eierseksjonssameier og borettslag. 25. mars ble det foreslått en forskrift som gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling, og forslaget er nå ute på en kort høring. Forskriften skal ha tidsbegrenset varighet.

– Ved å innføre et midlertidig unntak fra reglene om fysisk oppmøte, sørger vi for at sameier, borettslag og boligbyggelag kan gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger uten å bryte restriksjonene som følger av koronautbruddet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i en pressemelding.

I dag krever eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven at møteprotokoller skal undertegnes skriftlig, og de to sistnevnte er også til hinder for at lagene kan kommunisere elektronisk med medlemmene hvis disse ikke har gitt forhåndssamtykke til elektronisk kommunikasjon.

– I forskriften som sendes på høring i dag foreslår vi også en midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag og boligbyggelag kan kommunisere elektronisk med andelseierne uten forhåndssamtykke, sier Astrup.

Vurderer parallelt lovarbeid

Ingen vet hvor lenge koronaepidemien vil vare, og årsmøter og generalforsamlinger i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag må avholdes innen utgangen av juni. Koronaloven gjelder bare én måned. Det vil i praksis si at unntakene ikke vil vare lenger enn to til tre uker, og at forskriften ikke vil løse problemet for sameier og borettslag som ikke har en profesjonell boligforvalter som kan gjennomføre elektroniske møter.

– Jeg vil derfor vurdere å igangsette et parallelt lovarbeid med formål om å skaffe hjemler for unntak i departementets egne lover (eierseksjonsloven, boligbyggelagsloven og borettslagsloven). Hjemlene må i så fall også gjøre det mulig å gjøre unntak fra kravet om å holde årsmøte og generalforsamling innen utgangen av juni, sier Astrup.

Vi oppdaterer våre nettsider når saken er avklart.

Henvisning til denne artikkelen;

  1. Hva med kommunale avgifter til vann og feiing. Kan kommunen kreve dette fra hytte eierne når man ikke kan benytte hyttene?

Legg igjen en kommentar