Utleie

Ansvar for mugg og inneklima i utleieboliger

mugg i utleiebolig
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Den siste tiden har mange medier skrevet saker om mugg i utleieboliger. Vi har også jevnlig hatt kontakt med medlemmer som opplever utfordringer med mugg og leietakere.

Forekomst av mugg er relativt vanlig, og særlig i Bergen hvor vi har et fuktig klima. Soppsporene finnes i luften og er som regel ikke farlige. Men dersom det blir mye av dem, kan det føre til helseplager. Mugg kan som regel forhindres og utbedres med enkle midler. Tilsvarende gjelder også svertesopp.

Årsaker til mugg
Ofte er det flere årsaker til at muggsopp oppstår. Det kan skyldes bygningsmessige forhold, leietakers bruk eller en kombinasjon av disse.

Utleier ansvarlig for bygningen

Utleieren har ansvar for boligens stand. Boligen må være bygget riktig og ha tilstrekkelig med ventilasjon og varmekilder. Utleier er ansvarlig for feil i bygningskonstruksjonen. Utleier må i så fall sørge for utbedring. Hva leietaker kan kreve (heving, prisavslag eller erstatning), avhenger av hvor omfattende problemet og skadene er.

Leier ansvarlig for feil bruk

Mugg kan også oppstå som følge av feil bruk; ved at det ikke blir luftet godt nok, at det blir tørket tøy inne i rom uten ventilasjon eller at møbler blir plassert for nær yttervegger. Et kaldt og fuktig klima gjør at vann ikke fordamper og det danner kondens som kan medføre mugg.

Uavhengig av om man er leier eller eier bør man ved jevne mellomrom trekke frem møbler som står mot yttervegger for å se etter fukt og mugg. På generell basis anbefaler vi ikke å ha store møbler tett på yttervegger.

Finne årsaken
Ofte vil grundig vask og bedre rutiner for inneklima løse problemet med mugg. Om dette ikke hjelper, bør du ta kontakt med fagperson og finne kilden til problemet. Det er viktig å avklare om det for eksempel er lekkasje og fukt i veggen eller andre bygningsmessig mangler.

Ansvar

Dersom muggen skyldes lav temperatur, høy fuktighet og mangelfull luftig, er det i utgangspunktet leietakers ansvar. Leietaker plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet i leieperioden. Om leietaker har forårsaket muggen kan huseier i noen tilfeller kreve erstatning fra leietaker.

Informasjon og bevisstgjøring
Det er viktig at utleiere er bevisst problemstillingen og informerer leietakere om nødvendigheten av lufting og innetemperatur. Vi har derfor i våre kontrakter inntatt informasjon om luftig og at leietaker skal sørge for et godt inneklima.

Avgjøres av Husleietvistutvalget

Om det er utleier eller leietaker som krever erstatning eller annet fra den andre, så er det avgjørende med god dokumentasjon.

Utleier bør alltid ta bilder av leieobjektet før utleie og gi leietaker god veiledning ved oppstart av leieforholdet. Grip fatt i problemet raskt dersom det oppstår. Og avklar ved hjelp av fagpersoner dersom det oppstår en tvist.

Leietaker må ivareta boligen på en god måte, med lufting og oppvarming og følge råd fra utleier. Leietaker må også melde fra til utleier snarest dersom problemer avdekkes, på den måten kan skaden begrenses.

Klikk-journalistikk
De siste ukene har det vært saker om mugg i lokalmedia. Disse sakene får mye oppmerksomhet og bidrar til å skape splid mellom utleier og leietaker, men det fremgår ikke alltid hva som er årsaken til muggen eller hvordan problemet kan løses.