utleie

Når leietaker trekker seg fra avtalen

Fra tid til annen kan utleiere oppleve at leietaker trekker seg fra en inngått leieavtale. Det har kanskje gått noen uker fra leiekontrakten ble signert til partene skal møtes for å overlevere nøkler.

Så hender det at leietaker likevel ikke dukker opp, ofte har leietaker funnet seg et annet sted å bo. Kan utleier kreve husleie i oppsigelsestiden?

Når kontrakten er signert er leietaker bundet av kontraktens bestemmelser om oppsigelse, og vedkommende er i utgangspunktet ansvarlig for husleien i oppsigelsesperioden. Merk at det også kan være inngått en bindende avtale selv om det ikke foreligger en signert avtale, men det vil i så fall bero på en konkret tolkning om det er inngått en bindende avtale, eller om det bare har vært uforpliktende forhandlinger om å leie.

Dersom utleier får inn en ny leietaker slik at kontraktsbruddet ikke medfører tap av husleie, kan utleier ikke kreve at leietaker betaler i oppsigelsestiden. Har utleier derimot andre utgifter som følge av kontraktsbruddet, for eksempel med ny annonsering eller visning av leiligheten, så vil han eller hun kunne holde leietaker ansvarlig for disse utgiftene.

Selv om det er forståelig at man kan bli irritert og frustrert over at kontrakter ikke tas alvorlig, har utleier ikke anledning til å kreve at det blir betalt et beløp for tort og svie. Man må ha hatt et økonomisk tap som følge av kontraktsbruddet for å kreve kompensasjon fra leietaker.

TIPS

Noen leietakere tror de har en angrefrist når de signerer kontrakter. Det har de ikke. Det kan derfor være et tips til utleiere å sørge for at depositumet blir betalt inn samtidig med at kontrakten signeres. Kanskje det vil gjøre at leietaker forstår at det er forpliktende å skrive under en husleieavtale?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *