Politisk, Utleie

Utvalget som skal revidere husleieloven er klart

utvalget som skal revidere husleieloven er klart
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Utvalget skal gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå endringer. Nylig ble det kunngjort hvem som skal sitte i utvalget – blant annet er det to medlemmer fra Bergen.  

«Utvalget skal vurdere endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet.» Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

Leder for utvalget er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, Jardar Sørvoll. For øvrig består utvalget av elleve medlemmer som representerer interessene til ulike organisasjoner i leiemarkedet, jurister og forskere. Fra Bergen er Bjarte Høysæter, direktør for Etat for boligforvaltning i Bergen kommune og eiendomsforvalter Maren Kartvedt fra Selvaag Utleiebolig oppnevnt. 

Les mer om utvalget på regjeringen.no her.

Leder for utvalget Jardar Sørvoll. Foto OsloMet

Rapporten skal være ferdig høsten 2024

Utvalget skal levere en delrapport innen 31. januar 2024 og en sluttrapport innen 15. oktober 2024.

Loven bestemmer blant annet hvor lang en leiekontrakt minimum skal være, hvordan husleien skal fastsettes og hvor mye den kan økes med hvert år. Husleieloven er ofte det første møte med lovverket for studenter og andre leietakere, da er det viktig at reglene er lett tilgjengelige og forståelige.

Skille mellom private og profesjonelle utleiere

På noen punkter er dagens lov balansert og god, og på andre er den ikke like god. Vi mener det kan være på tide at store profesjonelle og små private utleiere reguleres ulikt, blant annet med hensyn til oppsigelsesregler. Dagens lov passer også dårlig på utleie til kollektiv.  For leietakere har vi forståelse for at det kan være problematisk med kontrakter med svært lange bindingstider, noe som er mer og mer vanlig.  

Har du en mening?

Dersom du har en begrunnet mening om hva som er bra og hva som er dårlig med dagens lov, så send oss gjerne en epost. Vi skal følge utvalgets arbeid tett og kommer til å sende inn høringssvar når den tid kommer. Da er det viktig for oss å vite hva våre medlemmer mener om husleieloven.