Utleie

Krav ETTER undertegnet tilbakeleveringsprotokoll

tilbakeleveringsprotokoll
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hvis du har tid til en grundig gjennomgang av boligen sammen med leietaker, kan det være greit med en tilbakeleveringsprotokoll. Men vær oppmerksom på at det gjør det veldig vanskelig å fremme krav mot leietaker hvis du oppdager noe mer etter at protokollen er signert.

På den ene siden kan en protokoll være nyttig, men sørg for at du da vet hva du undertegner på. Har du sjekket alt du trenger å sjekke?

Vi tar med et eksempel fra en Husleietvistutvalgssak fra 2022. Saken gjaldt mange krav mellom partene, men her tar vi bare med ett av punktene. Utleieren gjorde gjeldende:

Leietaker har videre tilbakelevert leieboligen med skader, og utleier krever erstatning for dette. Det er blitt oppmontert barnesikting på mer enn 10 vinduer. Disse må fjernes og vinduskarmene må deretter sparkles og males.

Leietaker bestred denne delen av kravet.

Husleietvistutvalget skrev om denne delen av kravet:

«Utleiers krav om erstatning

Utleier har nedlagt krav om erstatning for utbedring av skader med kr 24 500 for fjerning av barnesikring på leieboligens vinduer.

Utleiers krav på erstatning for utbedring av skader etter tilbakelevering er regulert i husleieloven § 10- 3 andre ledd. Hvis boligen er i dårligere stand ved tilbakelevering enn hva som er avtalt eller fastsatt i § 10-2, kan utleier kreve nødvendige utgifter til utbedring erstattet. Det følger av husleieloven § 10-2 andre ledd at leieboligen, med mindre annet er avtalt, skal tilbakeleveres samme stand som ved overtakelsen.

Det gjøres imidlertid unntak for forringelse som skyldes alminnelig slit og elde og for mangler som utleier selv plikter å utbedre.

Det er ubestridt at leietaker har montert barnesikring på alle vinduer og at boligen ble tilbakelevert slik. Den er dermed ikke i samme stand som ved overtagelsen.

Leietaker anfører imidlertid at utleier aksepterte at leietaker kunne montere sikringene og at hun ikke trengte å fjerne disse ved utflytting. Til støtte for dette er det sendt inn en utflyttingsprotokoll som begge parter har signert hvor det eksplisitt står at vinduer og dører er «ok» ved utflytting.

I innsendt sms-korrespondanse om utbedring skriver utleier at han ikke så barnesikringene da han signerte protokollen. På bakgrunn av innsendte bilder ser det ut til at barnesikringene var så synlige at de lett ville bli oppdaget ved en overfladisk undersøkelse av vinduene, og utleier må selv bære ansvaret for at dette eventuelt ikke ble gjort ved protokollgjennomgangen før han signerte på at vinduene var i orden.

Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at boligen ble tilbakelevert i dårligere stand enn avtalt, jf. husleieloven § 10-2 andre ledd.

Utleier gis ikke medhold i krav om erstatning for skader.»

Les mer:

I hvilken stand skal boligen være ved tilbakelevering?

Bli medlem i dag!

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.